Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Publikācijas projekts. Par SIA “Rīgas nami” kustamās mantas – krēslu atsavināšanas izsoles rezultātu.

SIA “Rīgas nami” 2019. gada 8. februārī plkst. 11.00, Rātslaukumā 5, Rīgā, rīkoja kustamās mantas – krēslu (330 gab.) izsoli.
Saskaņā ar SIA “Rīgas nami” mantas atsavināšanas komisijas 2019. gada 8. februāra lēmumu izsoles dalībnieks – Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”, reģistrācijas Nr. 40900010788, iegūst tiesības slēgt pirkuma līgumu par kustamās mantas – krēslu (330 gab.) iegādi par summu 330,00 EUR (trīs simti trīsdesmit euro, 00 centi), neieskaitot PVN.


Pielikumi


– Drukāt dokumentu