Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, telpu ar kopējo platību 45,91 m2 nomas līguma noslēgšana.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 45,91 m2  nomas līguma noslēgšana.

 

-izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA “Flow House Latvia”, reģistrācijas Nr.40103953644.

-līguma noslēgšanas datums:  30.01.2019.;

-līguma beigu termiņš: 20.01.2025.

 – Drukāt dokumentu