Atpakaļ

Iepirkumi

SIA “Rīgas nami” organizē kustamās mantas – krēslu (330 gab.) atkārtotu atsavināšanu - pārdošanu par brīvu cenu.

SIA “Rīgas nami” organizē kustamās mantas – krēslu (330 gab.) atsavināšanu - pārdošanu par brīvu cenu.

Pieteikumi par kustamās mantas pirkšanu, kas aizpildīti atbilstoši paraugam, iesniedzami no 2019. gada 25. janvāra plkst. 9.00 līdz 2019. gada 31. janvārim plkst. 17.00, SIA “Rīgas nami” vienā no šādiem veidiem:

- klātienē Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, darbdienās laikā no plkst. 9.00 līdz 15.00, tālrunis 67181177;

- nosūtot pa pastu uz adresi: Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, LV – 1050;

- elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: iga.lv.

Kustamās mantas brīvā cena330,00 EUR (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Pircējam pārdošanas brīdī cenai tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksāšanas līdzeklis – euro.

Pirkuma nodrošinājums33,00 EUR. Nodrošinājums jāpārskaita: SIA „Rīgas nami”, reģistrācijas Nr. 40003109638, AS “SEB banka”, SWIFT: UNLALV2X, konta Nr. LV16UNLA0040001650000, ar norādi: “Mantas pirkuma nodrošinājums”.

Iesniegto pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2019. gada 1. februārī plkst. 10.00 SIA “Rīgas nami” biroja telpās, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.

Ja noteiktajā termiņā kustamās mantas pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrēts viens pretendents, atsavināšanas komisija pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par kustamās mantas pircēju un nosūta pretendentam rēķinu par mantas pirkuma maksu, kas jāsamaksā vienas nedēļas laikā no pieteikumu atvēršanas dienas. Pirkuma maksā tiek ieskaitīts pretendenta samaksātais pirkuma nodrošinājums. Pēc samaksas saņemšanas SIA “Rīgas nami” norēķinu kontā starp SIA “Rīgas nami” un pircēju tiek parakstīts kustamās mantas pirkuma līgums.

Ja noteiktajā termiņā kustamās mantas pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrēti vismaz divi pretendenti, atsavināšanas komisija nosūta pretendentiem uzaicinājumu piedalīties kustamās mantas izsolē 2019. gada 8. februārī plkst. 11.00.

Kārtību, kādā tiek veikta kustamas mantas pārdošana par brīvu cenu un izsole, skatīt pielikumā. 

Attēlu skatīt šeit.

Mantu var apskatīt darbdienās Rātslaukumā 5, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tālruni 22044195 vai 29680868.

 

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu