Atpakaļ

Iepirkumi

Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.12 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

“Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.12
Tērbatas ielā 2K, Rīgā,
nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts”

- izsoles datums: 17.01.2019.;
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA “Antorno” (reģ.Nr.40203127706);
- nosolītā nomas maksa: 320.00 EUR mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu