Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 61, Rīgā, sastāvā esošās ēkas un starpstāva telpas Nr.1-14 ar kopējo platību 327,2 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana

- līguma slēgšanas datums: 12.12.2018.;
- izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA “FURORS” (reģ.Nr.40003171152);
- līguma beigu termiņš: 30.11.2024.– Drukāt dokumentu