Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 61, Rīgā, sastāvā esošās ēkas, 2. stāva un starpstāva telpu grupas telpu ar kopējo platību 327,2 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts

 -Izsoles datums: 11.12.2018.

-Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Furors”, vienotās reģistrācijas Nr.40003171152

-Nosolītā nomas maksas: 14,50 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

 – Drukāt dokumentu