Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, telpu ar kopējo platību 55,0 m2 nomas līguma noslēgšana

-    izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA “Restorānu inventārta noma”, reģistrācijas Nr.40103964864.

-     līguma noslēgšanas datums:  6.12.2018.;

-     līguma beigu termiņš: 30.11.2024.

 – Drukāt dokumentu