Atpakaļ

Iepirkumi

Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.7 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana

- līguma slēgšanas datums: 03.12.2018.;
- izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar Natellu Abesadze;
- līguma beigu termiņš: 10.11.2021.– Drukāt dokumentu