Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas 1, telpu ar kopējo platību 93,10 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts

Izsoles datums: 02.11.2018.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva politiskā partija “Kustība Par!”, reģistrācijas Nr.40008268164.

Nosolītā nomas maksas: 7,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).

 – Drukāt dokumentu