Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būvelatībus – administratīvās ēkas, telpu ar kopējo p 480,54 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts

Izsoles datums: 02.11.2018.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Medu”, reģistrācijas Nr.40103954457.

Nosolītā nomas maksas: 10,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN)– Drukāt dokumentu