Atpakaļ

Iepirkumi

Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.22 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

 

- izsoles datums:  02.11.2018.;

-  tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA “Antorno” (reģ.Nr.40203127706);

- nosolītā nomas maksa: 320.00 EUR mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu