Atpakaļ

Iepirkumi

Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.19 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

- izsoles datums: 02.11.2018.;
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA “Antorno” (reģ.Nr.40203127706);
- nosolītā nomas maksa: 320.00 EUR mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu