Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ar kopējo platību 169,5 m2 ēkā Brīvības ielā 86, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole

 

Telpu ar kopējo platību 169,5 m2 ēkā Brīvības ielā 86, Rīgā,

nomas tiesību mutiska izsole

Nomas objekta adrese

Brīvības iela 86, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 028 0062 001

Iznomājamais objekts

Ēkas 6. un 7.stāva telpu grupas 001 telpas Nr.46-47, 51-53

Nomas objekta telpu kopējā platība

 169,5 m2

Telpu izmantošanas veids

Birojs

Zemesgabals

Ēka atrodas uz SIA „Rīgas nami” piederoša zemesgabala (kadastra apz.0100 028 0062). Kopā ar telpām tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 95,0 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2018.gadā t.i. 18.40 EUR/mēnesī(bez PVN))

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

5.00 EUR  (bez PVN) par telpu 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0.20 EUR  (bez PVN),  par telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 31.05.2023.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām. Apsaimniekošanas maksa 0.96EUR(bez PVN)par telpu 1 m2 mēnesī. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles veids

Mutiska izsole.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” sekretariātā no 30.05.2018. līdz 12.06.2018.

Izsoles laiks un vieta

­­­­­13.06.2018. plkst. 11.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas līguma un apsaimniekošanas pakalpojumu līguma projektu var iepazīties  Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 2.stāvā un portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 10.00- 14.00:

pārvaldnieks Viktors Villers, tālr. 67181797, mob.26407395

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu