Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas telpu ar kopējo platību 44,16 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 44,16 m2  nomas tiesību līguma noslēgšana

-izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  SIA “ETMO”, Reģistrācijas Nr.40103673421;

-       līguma noslēgšanas datums:  02.05.2018.;

-      līguma beigu termiņš: 31.12.2023– Drukāt dokumentu