Atpakaļ

Iepirkumi

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas telpu ar kopējo platību 44.16 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts.

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 44.16 m2 nomas tiesību mutiska izsole

Izsoles datums: 24.04.2018.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību ETMO, reģistrācijas numurs 40103673421.

Nosolītā nomas maksas: 12,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu