Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ar kopējo platību 217,6 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana

Līguma slēgšanas datums:  05.02.2018.
Izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA- firma ar mākslas novirzienu “AMI” (reģ.Nr.40003025044).
Līguma beigu termiņš: 31.07.2023.– Drukāt dokumentu