Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ar kopējo platību 99,9 m2 ēkā Skārņu ielā 10, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

Izsoles datums: 23.01.2018.
Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA  “NEXUS IDEJAS”, reģistrācijas Nr.40003936050.
Nosolītā nomas maksas: 15.00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu