Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ar kopējo platību 217,6 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

Izsoles datums: 23.01.2018.
Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA – firma ar mākslas novirzienu “AMI”, reģistrācijas Nr.40003025044.
Nosolītā nomas maksas: 11.00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).


– Drukāt dokumentu