Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4 nomas tiesību mutiskās izsoles rezultāti

Izsoles datums: 08.01.2018.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ROYAL CAFE”, reģistrācijas numurs 40103898145.

Nosolītā nomas maksas: 10,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu