Atpakaļ

Iepirkumi

Īpašumā Smilšu ielā 14, Rīgā, kadastra numurs 0100 008 0136, ietilpstošo 8 (astoņu) SIA “Rīgas nami” dzīvokļu īpašumu mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rezultāts

Izsoles datums: 27.12.2017.
Tiesības slēgt pirkuma līgumu ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Villatek BE”, reģistrācijas numurs 40103816670.
Nosolītā cena: 828 000,00 EUR.– Drukāt dokumentu