Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ar kopējo platību 784,0 m2 ēkā Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, nomas tiesību līguma slēgšana

Līguma slēgšanas datums: 08.11.2017.
Izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA “Proof IT”, reģistrācijas Nr.40003689924.
Līguma beigu termiņš: 30.09.2022.


– Drukāt dokumentu