Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ar kopējo platību 784,0 m2 ēkā Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

Izsoles datums: 17.10.2017.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Proof IT”, reģistrācijas Nr.40003689924.

Nosolītā nomas maksas: 7.20 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu