Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Telpu ar kopējo platību 1135,95 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

Telpu ar kopējo platību 1135,95 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:

  • Izsoles datums: 11.03.2020.

Saskaņā ar izsoles nolikumu izsole atzīstama par nenotikušu.

 – Drukāt dokumentu