Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 028 0062 001, telpu ar kopējo platību 37,79 m2, nomas līguma noslēgšana” vvvv

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 028 0062 001, telpu ar kopējo platību 37,79 m2, nomas līguma noslēgšana”  

izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar   sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Hamerwerk Latvija”, reģistrācijas Nr.44103125423.

-       līguma noslēgšanas datums:  29.10.2019.

-       līguma beigu termiņš: 31.12.2021.– Drukāt dokumentu