Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 125,96 m2 (1B-303) nomas tiesību līguma noslēgšana

-izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  SIA “Artganica”, reģistrācijas Nr.40103383889;

-       līguma noslēgšanas datums:  26.08.2019.;

-       līguma beigu termiņš: 31.07.2025.– Drukāt dokumentu