Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 125,38 m2 (2c-303) nomas tiesību līguma noslēgšana

 

- izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  SIA “Artganica”, reģistrācijas Nr.40103383889;

-  līguma noslēgšanas datums:  26.08.2019.;

-  līguma beigu termiņš: 31.07.2025.– Drukāt dokumentu