Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 49/53, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 31,1 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

 

-       izsoles datums:  09.07.2019.;

-       tiesības slēgt nomas līgumu ieguva AS  “Rīgas vides pakalpojumi”, reģistrācijas numurs 40203215318,,

-       nosolītā nomas maksa 9,83 EUR/m2  mēnesī (bez PVN).

 

 – Drukāt dokumentu