Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, telpu ar kopējo platību 37,06 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts

Izsoles datums: 27.06.2019.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Medu”, reģistrācijas Nr. 40103954457.

Nosolītā nomas maksas: 4,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu