Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Telpu ar kopējo platību 675,1 m2 ēkā Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

 

-    izsoles datums:  14.06.2019.;

-    tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, reģistrācijas numurs 50003590021,

-    nosolītā nomas maksa: 5,70 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu