Iepirkumi / Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk. 1 telpas Nr.1-2 , nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pagarināšana

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpas Nr.1-2 , nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pagarināšanu.

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, nomas tiesību mutiska izsole

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,16 m2, t.sk. telpu grupas 030 telpu Nr.1-2 ar kopējo platību 37,9m2 un koplietošanas telpu domājamās daļas 6,26m2 platībā , nomas tiesību mutiska izsole”– Drukāt dokumentu