Iepirkumi / Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, telpu ar kopējo platību 54,65 m2 nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2, t.sk. telpu grupas 047 telpas Nr.1-3 ar platību 46,9m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 7,75m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, telpu ar kopējo platību 93,10 m2 mutiska izsole.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 93,10 m2, t.sk. telpu grupas 050 telpas Nr.1-5 ar platību 79,9m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 13,2 m2 , nomas tiesību mutisku izsoli.– Drukāt dokumentu