Atpakaļ

Jaunumi

SIA „Rīgas nami” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus Kalēju ielā 78, Rīgā un 13. janvāra iela 25, Rīga

 

SIA “Rīgas nami” pārdod nekustamo īpašumu paketi, kas sastāv no: zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0100 003 0076, 2104 m2 platībā, uz kura atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 003 0076 001 (Kungu 34), ar kopējo platību 2875,2m2, un ēka ar kadastra apzīmējums 0100 003 0076 003 (Kalēju 78), ar kopējo platību 185,6m2.

Pieteikšanās termiņš un vieta: Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 07.05.2018.

Izsoles laiks un vieta: 08.05.2018. plkst.11.00, Rīgā, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un pirkuma līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas nami” birojā Rīgā, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas) un http://rigasnami.lv/data/lv/tenders/view/862Share


– Drukāt dokumentu