Atpakaļ

Jaunumi

“Rīgas nami” uzvar strīdā par maksātnespējas administratora Andra Daugaviņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas

“Rīgas nami” uzvar strīdā par maksātnespējas administratora Andra Daugaviņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Rīgas nami” ir saņēmusi Rīgas apgabaltiesas lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZEUS” maksātnespējas procesa administratora Andra Daugaviņa atcelšanu no pienākumu pildīšanas.

Rīgas apgabaltiesas 2019. gada 12. augusta lēmumā Andra Daugaviņa blakus sūdzība ir pilnībā noraidīta un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 2019. gada 4. jūlija lēmums ir atstāts negrozīts.

Lēmumā minēts, ka Rīgas apgabaltiesa pievienojas pirmās instances tiesai, apstiprinot SIA “Rīgas nami” un Maksātnespējas kontroles dienesta sākotnējo viedokli – Andris Daugaviņš savā darbībā veicis virkni pārkāpumu, tostarp nepamatoti sev izmaksājis atlīdzību par arestētās naudas atgūšanu.

 

Papildu informācija:

2011. gadā notika nelikumīgi darījumi starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ZEUS” un SIA “Rīgas nami” bijušo amatpersonu. 2012. gadā par to ierosināja kriminālprocesu par augsta riska finanšu darījumu veikšanu ar SIA “Rīgas nami” finanšu līdzekļiem un pasludināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZEUS” maksātnespējas procesu. Par tā administratoru iecēla maksātnespējas procesa administratoru Andri Daugaviņu.

SIA “Rīgas nami”, kura ir maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZEUS” (MSIA “ZEUS”) lielākais kreditors 1,8 miljonu eiro apmērā, regulāri lūdza administratoram Andrim Daugaviņam iesniegt savas darbības atskaites, procesa izmaksas, izlietoto finanšu līdzekļu pamatojumus.

2018. gada oktobrī saņemot administratora darbības pārskatu, atklājās, ka administrators ir iztērējis MSIA “ZEUS” rīcībā esošos finanšu līdzekļus aptuveni 433 000 EUR apmērā, par ko līdz šim nav bijuši informēti kreditori. Turklāt administrators Andris Daugaviņš ir rupji pārkāpis Maksātnespējas likumu.

SIA “Rīgas nami” 2018. gada 13. decembrī iesniedza Maksātnespējas kontroles dienestam sūdzību, kurš veica dienesta pārbaudi, un tās rezultātā konstatēja apstākļus, kas radīja šaubas par administratora rīcības un procesā pieņemto lēmumu objektivitāti un atbilstību kreditoru kopuma interesēm, kā arī norādīja, ka administrators savā darbībā neievēro normatīvo aktu prasības. Attiecīgi tas bija par pamats, lai Maksātnespējas kontroles dienests vērstos tiesā ar pieteikumu par Andra Daugaviņa atcelšanu no pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesa lietā.

2019. gada 4. jūlijā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa lēma atcelt maksātnespējas procesa administratoru Andri Daugaviņu no MSIA “ZEUS” maksātspējas procesa administratora pienākumu pildīšanas, savukārt viņš šo lēmumu pārsūdzēja.

Tomēr Rīgas apgabaltiesa 2019. gada 12 augusta lēmumā atstāja negrozītu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019. gada 4. jūlija lēmumu.

 Share


– Drukāt dokumentu