Vēsture

SIA “Rīgas nami” pirmsākumi rodami 1989. gada sākumā, kad Rīgas pilsētas Tautas deputātu padome ar savu 1989. gada 20. janvāra lēmumu Nr. 1 izveidoja Rīgas pilsētas izpildkomitejas saimnieciskā aprēķina apvienību “Nedzīvojamais fonds”, par galveno uzdevumu tai izvirzot nedzīvojamo telpu un transportlīdzekļu glabāšanas vietu celtniecību un remontu.

Savukārt ar savu 1992. gada 23. decembra lēmumu Rīgas pilsētas valde kā apvienības “Nedzīvojamais fonds” tiesību un saistību pārņēmēju izveidoja SIA “Rīgas nami”, kas 1993. gada 8. janvārī tika reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Izveidotā sabiedrība apsaimniekoja Rīgas pilsētas valdes pārziņā esošo nekustamo īpašumu.

1997. gadā SIA “Rīgas nami” ieguva bezpeļņas organizācijas statusu un 1997. gada 11.februārī Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta kā Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas nami”, nedaudz mainot agrāk noteiktos darbības virzienus, bet saglabājot galveno – nekustamā īpašuma apsaimniekošana.

2004. gadā Rīgas pašvaldības BO SIA “Rīgas nami" tiek reorganizēta par Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas nami” un 2004. gada 2. novembrī ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. 2006. gada decembrī reorganizēta, pievienojot Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizāciju „Kinoteātris „Rīga””, kā rezultātā mainīts nosaukums uz sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami”.– Drukāt dokumentu